Usposabljanje in zaposlovanje invalidov

Podjetje ima od 8.4.2003 status invalidskega podjetja s poslanstvom usposabljanja in zaposlovanja invalidov, ki se uspešno vključujejo v delovni proces.

Smo uspešno invalidsko podjetje, ki gradi na strokovnem in profesionalnem timskem delu. Osnovno poslanstvo podjetja je usposabljanje in zaposlovanje delovnih invalidov, drugih invalidnih oseb in težje zaposlitvenih invalidov ter iskanje novih zaposlitvenih priložnosti zanje. Zavedamo se, da je zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji v invalidskih podjetjih ena od učinkovitih oblik aktivnega življenja. Vključujemo se na področje zaposlovanja in usposabljanja brezposelnih invalidnih oseb in aktivno sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje.

Strokovno delo z invalidi:

  • izobraževanje in usposabljanje invalidov za konkretno delovno mesto,
  • uvajanje in inštruktaža za delo,
  • mentorstvo s poklicnim svetovanjem,
  • psihosocialna pomoč.

POSLOVNA STAVBA KOTNIKOVA 28, LJUBLJANA

Poslovna stavba