Upravljanje

Upravljanje zajema:

  • tehnično-strokovne
  • organizacijsko administrativne
  • pravno-premoženjske
  • strokovne in finančno – računovodske ter knjigovodske storitve

Inžinirja

S kvalitetnim upravljanjem ohranjamo ali povečujemo uporabno vrednost vašega objekta, skrbimo za boljše pogoje dela in bivanja ter vzdržujemo skupne prostore in naprave v več-lastniških objektih (poslovni, stanovanjski in funkcionalna zemljišča). Izvajamo določila pogodbe o upravljanju in uresničujemo odločitve etažnih lastnikov.

Skrbimo za nemoteno delovanje objekta in uporabo skupnih prostorov. Stroške transparentno razdelimo med etažne lastnike/uporabnike in transparentno vodimo rezervni sklad.

Za stavbo poskrbimo celovito, saj poleg upravljanja nudimo vzdrževanje, hišniška dela, čiščenje, in najem oz oddajo poslovnih prostorov.

POSLOVNA STAVBA KOTNIKOVA 28, LJUBLJANA

Poslovna stavba