Stand by dežurstvo

zep

Za vsa intervencijska dela smo dosegljivi 24 ur na dan na telefonski št. 01 3083 110. Intervencijska dela so dela, ki so nujna za ohranitev funkcionalnosti in namenske uporabe objekta, za preprečitev ali odpravo škode oziroma nevarnosti za zdravje ali življenje ljudi.

Odzivni čas za intervencijska dela je 30 minut. V primeru nevarnosti nastanka škode ali nevarnosti za zdravje ali življenje ljudi mora izvajalec pričeti z odpravo napake takoj, ko je to objektivno možno.

POSLOVNA STAVBA KOTNIKOVA 28, LJUBLJANA

Poslovna stavba