Čemu je namenjen rezervni sklad?

Namen rezervnega sklada je ohraniti ali celo povečati vrednost nepremičnin v skladu s sprejetim načrtom vzdrževalnih del tako, da upravnik večstanovanjske stavbe na posebnem računu namensko mesečno zbira denarna sredstva etažnih lastnikov in se tako njihove lastniške obveznosti porazdelijo na manjše deleže skozi daljše časovno obdobje.

POSLOVNA STAVBA KOTNIKOVA 28, LJUBLJANA

Poslovna stavba